Vzhledem k aktuální situaci byl organizační výbor nucen rozhodnout, že 35. mezinárodní konference

POLNÍ GEOTECHNICKÉ METODY 2020 plánovaná na 10. - 11. září 2020 se v tomto termínu neuskuteční. Organizační výbor zrušení akce v letošním roce považuje za nezbytné a věří, že tak to pochopí i případní účastníci.

Pokud budou podmínky příznivější, bude 35. ročník uspořádán v září 2021.

Přijaté odborné příspěvky se s omluvou vracejí autorům.

Přijaté přihlášky jsou tímto považovány za neplatné.

 

Děkujeme za pochopení.

Ing. Jan Kurka, CSc.