Středisko projekce

  • Středisko se soustřeďuje především na řešení problematiky projektování dopravních a vodohospodářských staveb, projektování speciálních stavebních prací, dále pak na návrhy koncepce stavby, vypracování studií, vypracování dokumentace k územnímu rozhodnutí, dokumentace pro stavební řízení a dokumentace pro provedení stavby.

 


Projektování dopravních staveb


Projektování vodohospodářských staveb

 


Projektování speciálních staveb

 


Projektování objektů a budov