Středisko inženýrské geologie

  • Středisko zajišťuje řešení problematiky v oblastech projektování geotechnických
  • staveb, inženýrsko-geologických průzkumů dopravních a pozemních staveb,
  • průzkumů a stabilizací sesuvů, geotechnického monitoringu a hydrogeologických
  • průzkumů. Od roku 1998 je součástí střediska také laboratoř mechaniky zemin.
  • Středisko se pravidelně rozhodujícím způsobem podílí na pořádání mezinárodního
  • semináře Polní geotechnické metody.

Hydrogeologické průzkumy


Geotechnický monitoring


Inženýrskogeologické a geotechnické průzkumy


Polní zkušebnictví


Projektování geotechnických staveb